Plan - Merhaba Bir projeden ev almayı

"" Arama Sonuçları

Tebernüş Kireçci Sorularınızı Yanıtlıyor

www.tebernuskirecci.com.tr'ye soru sorma kriterleri

 • 1) Tebernüş Kireçci sorulan her soruya yanıt vermekle mükellef değildir.
 • 2) Soru sormadan önce sitenin arama bölümünde araştırma yapın. Daha önce sorulan soruların aynısına ya da benzerine yanıt verilmeyebilir.
 • 3) Hukuk alanındaki soruları Avukat Hilal Bayram'a, vergi alanındaki soruları Ahmet Korkmaz'a sormanız gerekir.
 • 4) Soru sorarken metrekare, fiyat, ödeme tablosu gibi detaylara mutlaka yer verin.
 • 5) Soru sorarken ifadelerin düzgün ve imla kurallarına uygun olmasına özen gösterin. Tamamı büyük harflerle yazılan sorular. Okunmadan silinir ve yanıtlanmaz.
 • 6) Bu sitede yazılanlar kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sitedeki bilgiler baz alınarak yatırım yapılırsa oluşacak zarardan site yayıncıları sorumlu değildir.

 • *
  *

  *
  Örnek: 5X21234567
  * Bu hizmet ücretsizdir.
  * Cep telefonunuzu başında 0 olmadan yazınız.
  Sorunuzun cevaplanabilmesi için şifreyi girmeniz gerekecektir.
  guvenlik
  Geçmiş sorularda arama yapabilirsiniz.

  murat aydeniz : Merhaba Bir projeden ev almayı düşünüyoruz.. tapu işlemlerinin başlaması için bizden vekalet istediler ... size gönderdiğimiz vekalet örneğini noterde onaylatıp kendilerine vermemizi istediler.Sizce bizi zora sokacak madde varmıdır ..Nelere dikkat etmeliyiz... cevabınız için şimdiden teşekkür ederiz.. İstanbul İli, ............... İlçesi, ............. Mahallesi, ............. Pafta, ............ Parselde bulunan ...................../ ? Blok ? numaralı bağımsız bölüm ve bulunduğu parsel içindeki proje ilgili her türlü tatbikat ve tadilat projeleri çizdirmek, tapuda leh ve aleyhte şahsi ve arza irtifak hakkı kurmak, cins tashihi yaptırmak, kat irtifakını kat mülkiyetine çevirmek, iskan ruhsatını almak, kat irtifakını terkin ettirmek, yeniden kat irtifakı kurmak, yönetim planını yapmak ve tadil etmek, Konut?un ve/veya Site?nin bakım, onarım, güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi, sosyal tesislerin işletilmesi konularında üçüncü kişilerle hizmet ve işletmecilik sözleşmeleri akdetmek, elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon bağlantılarını yapmak ve resmi ve özel kuruluşlar nezdinde bu konularla ilgili tüm işlemleri yürütmek ve sözleşmeleri akdetmek, ilgili Belediye Başkanlığı, İmar Müdürlüğü, BEDAŞ, TEDAŞ, İGDAŞ, İSKİ, Emlak Vergi Dairesi, Harçlar Vergi Dairesinde işlem yapmak, harçlar ve vergiler yatırmak, fazla veya yanlış yatmış harçları geri almaya, işlemleri takip ve sonuçlandırmaya, imza vazına, bu inşaatla ilgili olarak bağlı bulunduğu belediyenin ilgili müdürlüklerine, İstanbul Su Kanalizasyon İdaresine, ilgili belediyesine, tapu sicil müdürlüğüne gerekli her türlü veya Otopark, 23. madde, TSE, BEDAŞ, İSKİ, İGDAŞ ile ilgili her türlü taahhütnameler ve muvafakatnameler tanzim ve imza ederek vermeye, emlak ve veraset vergi dairelerinde işlemi takip ve intaca, vergi beyannamelerini tanzime, ilgili mercilere ibraza, plan ve projeler çizdirmeye, plan ve projelere uygun olarak inşaatlar yapmaya ve yaptırmaya, cins tashihi yaptırmaya, her türlü inşaat projesini, ek projeyi tadilat projesini tanzim ve tasdike, ruhsatlarını almaya, bu konuda istenebilecek bilumum muvafakatname, taahhütname, beyan ve benzeri evrakları tanzim ve imzalamaya, abone kayıtlarını yaptırmaya, depozit yatırmaya, geri almaya, vergi ve kıymet takdirine, muafiyet talebinde bulunmaya, harç, rusum, vergi, teminat depozit yatırmaya, fazlalıkları ve iadeleri geri almaya, bu konuda ahz-u kabza, bilumum beyannameler ek ve tadilleri doldurmaya, elektrik kurumundan trafo belgesi almaya, BEDAŞ, TEAŞ, TEDAŞ ve ilgili kuruluşlar lehine irtifak hakkı tesis etmeye, kira kontratı yapmaya, yerlerini belirlemeye, ayırmaya, hibe etmeye, trafo yeri ayırmaya, evrak ve belgeleri tamamlamaya, tescil talebinde bulunmaya, ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerinde tescillerini yaptırmaya, fazlalarını geri almaya, bu taşınmaz üzerinde bilumum ipotekleri, hacizleri, takdiyatları sair pürüzleri kaldırmaya, ilişkilerini kesmeye, ödemelerde bulunmaya, makbuz almaya, nüfus müdürlükleri, Bakanlıklar ve tüm bunlara bağlı birimlerde her türlü iş ve işlemi takibe ve neticelendirmeye, imzaya, her türlü izinleri almaya, bu hususlardan dolayı bilumum resmi ve hususi dairelerde hakiki ve hükmi şahıslarda bilhassa tapu, maliye, vergi dairesi, özel idareler, belediye, emlak vergi dairesi, takdir, itiraz ve uzlaşma komisyonları, noter daireleri, elektrik, su, doğalgaz idareleri, imar müdürlükleri, kadastro kurul ve şeflikler ile sosyal sigortalar kurumu, yapı kontrol müdürlükleri, mimar ve mühendisler odası, makine müdürlüğü, alakalı bilumum odalar, resmi ve hususi daireler ve benzeri her kurum ve yerde bilumum muameleyi, işlem ve formaliteyi tam bir yetki ile takip ve intaca, tüm evrakları tetkike, yazılı ve şifahi müracaatlarda bulunmaya, kayıtlar ve suretler almaya, tashihatlar yaptırmaya her türlü tebliğ ve tebellüğlerde bulunmaya, ihtilafları halletmeye, icabında bu yetkilerinin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını da tevkil, teşrik ve azle yetkilerimi birlikte veya ayrı ayrı kullanmaya ve beni temsile mezun ve yetkili olmak üzere........... TC kimlik numaralı ............ ayrı ayrı vekil tayin ettim.

  Tebernüş Kireçci : Merhaba. Vekalet örneğini uzman bir avukata göstermeniz hak kaybı yaşamamanız adına faydalı olacaktır. (Yanıtlayan: Işıl Seren Keskin)

  16 Nisan 2014, Çarşamba 23:27:57

  İLHAN GÖKÇE : Merhaba Ümraniye kazım Karabekir'de sanatkar sokakta 2/b olarak 750m2 arsam var üzerine müsatakil dairem var tapu içinde kalan ödemeyi yaptım. ben bu dairemi müteahhit verip %50 olarak daire alacağım sorum şu. 1/1000 imar planı onaylandı. ben bu daireyi müteahhit verebilir miyim. plan onaylanması demek inşaat yapabilir mi anlamına mı geliyor. saygılarımla

  Tebernüş Kireçci : Merhaba. Umarım sorunuzun yanıtını Buraya tıklayınız adresinde bulabilirsiniz. (Yanıtlayan: Işıl Seren Keskin)

  13 Nisan 2014, Pazar 20:38:09

  bülent koçer : öncelikle şimdiden teşekkür ederim.zburnunda tramvay yolu üzerinde yapım yılı 1979 olan,bodrum dahil 6 katlı iskanı bulunan taşınmaz sahibiyim..tapularda kurulum metrekaresi 247 metrekare olarak görünmekte..binam karşılıklı iki daire olarak yapılmış olup,6 daire 3 işyeri bulunmaktadır..tranvay yolu üzereinde olduğu için binasını yenilemk isteyen benim gibi taşınmaz sahiplerinin arsa payları tranvay cephesinden 12-13 mt kadar geriye çekilmektedir.yani benim arsam 247 mt iken yıkıp yapmak istersem 150-160 mtkareye düşmekte..sormak istediklerim şunlar 1-apartmanda bana ait olmayan 2 dairenin sahibi bu yıkımın ve yenıden yapımın paylarına düşen kısmını karşılamak istemezlerse belediyedeki rahiç bedel üzerinden ödemelerini yapıp daireleri satın alabilirmiyim.. 2-kentsel dönüşüm ile ilgili harç ve kredilerle ilgili yasalar bize kolaylık ve indirim sağlar mı?? 3-tranvay yolundan dolayı metrekaresinde oldukça fazla kesinti yapılan zararımı kat sayısının artışı yoluyla yasal yollara başvurarak elde edebilirmiyim?? iyi çalışmalar dilerim..

  Prof. Dr. Gürsel Öngören : İlk soruna cevap olumsuz. Eğer kentsel dönüşümde binaya riskli raporu alırsan ve bu 2 daire yeniden yapıma katılmazsa ve katılmayanların arsa payı toplam arsa payının 1/3?ünün altında ise o zaman daireleri il müdürlüğü satışla çıkarır ve sen de satın alabilirsin. Yoksa yıkım parası ödemedi diye bu plan olmaz. İkinci soruya cevap olumlu. Risk raporu alırsan olur. Üçüncü soruya da olumsuz cevap. Hayırlısı hakkında.

  10 Nisan 2014, Perşembe 15:27:15

  faruk gonturk : vatan mahallesınde 2,5 katlı yaklasık 40 senelık saglam bınamız var tapu plan var kat mulkıyetımız yok arsam 120 m2 ev 80 m2 mustakıl oldugu ıcın aynı adette daıre alıcam yoksa daha mı cok yada satmak mantıklımı cok sasırdım 6 hane cevabınızı beklıyoruz tesekkur ederım

  Tebernüş Kireçci : Rica ederim. Bu tamamıyla uygulanacak kentsel dönüşüm projesine göre değişir... Bugüne kadar ki uygulamalara baktığımızda kimsenin mağdur edilmediğini ve en az 1 ev verildiğini görüyoruz.

  09 Nisan 2014, Çarşamba 17:38:33

  murat karakuş : Tebernüş bey merhabalar, sorum kayabaşına yapılacak toptancılar sitesi hakkında projede ki hak sahipleri olarak dört gözle ilk kazmanın vurulmasını bekliyoruz,derneğin proje ile ilgili açıklaması şöyle. TOKİ nin istediği arsa avansı yatırılmış, projeler hazırlanarak arsanın tamamı ek yerle birlikte, inşaat ihalesine hazır hale getirilmiştir. Bu arada arsanın tamamı içerisinde kalan bir miktar hisseli mülkiyet için, ilgili kamu idaresi İmar kanunumuzun 18 maddesine uygun olarak 1:1000 ölçekte uygulama planlarını ve yeni mülkiyet cetvellerini hazırlayarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına onay için göndermiştir. Bu planlar ve mülkiyet cetvelleri TOKİ nin arsa daire başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Harita ve kadastro daire başkanlıklarında onaylanarak, aynı bakanlığın Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne gelmiş olup, bu noktada ilgili genel müdürlük ve sayın bakan gerekli talimatları vererek konunun hızlandırılmasını sağlamıştır. Bu son bürokratik işlemde tamamlandıktan sonra Plan ve mülkiyet cetvelleri İstanbul Çevre İl Müdürlüğüne gönderilip askıya alınarak kesinlik kazanacaktır. Bu arada unutulmaması gereken bu uygulama planı ve mülkiyet cetvelleri sadece bizim için yapılmamış Bio İstanbul ve bölgedeki diğer önemli yatırımlar için de yapılmıştır. Bu nedenle ilgili kamu idareleri, konuyu, konunun önemine binaen hassasiyet göstermiş ve daha sonra mahkeme tarafından iptal edilmesini önlemek için tüm incelemeleri yapmıştır. Askıya kadar geçen sürenin uzamasının sebebi budur. Dolayısıyla işlemlerde herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Bundan sonra ise, kura ve ihale yapılacaktır. Bu yazının dernek tarafından yayınlanma tarihi 25,02,2014 sizce bu yazıdan projenin nezaman başlanabileceği hakkında bir görüşünüz varmı,derneğin söylemi eli kulağında her an başlanabilir diyorlar, benim acele etmemdeki sebep hakkımı devretmeye çalışıyorum istediğim miktar verildi fakat,ilk kazma vurulduğu anda çok daha fazla edeceği söylendi ben de biraz bekletmeye aldım,sizin görüşleriniz gerçekten çok önemli benim için, şimdiden çok teşekkür ediyorum , saygılar

  Tebernüş Kireçci : Merhaba. Rica ederim. Buradaki bilgilerden yola çıkarak ne zaman başlayacağını tahmin etmek zor... İlk kazma vurulduğu zaman mutlaka daha değerli olur... Bundan şüpheniz olmasın. Ama değerinin ne kadar artacağını tahmin edebilmek zor.

  06 Nisan 2014, Pazar 23:15:52

  NECMETTİN BAL : üç yıl önce aldıgım tarlan bulundugu köye beledıye tarafından nazım ımar planı askıya asılacak. Asılacak bu nazım planında tarlamın yerı degısır mı,küçülür mü, tarlanın konumu ile ilgili nazım ımar planı asıldıgında dıkkat etmem gerekenler nelerdır.. tarlanın konumu ile ilgili nelere ıtıraz etmem gerekır. iki sonra asılacak . lutfen cevaplayabılırmısınız...ıyı çalısmalar dılıyorum.

  Tebernüş Kireçci : Adil bir plan yapılmışsa pek değişmez...

  02 Nisan 2014, Çarşamba 14:33:03

  Mehmet Gözlemeci : Merhaba Gürsel Bey 2 Soruma yardımcı olabilirmisiniz? Gültepe mahallesinde arsa tapulu 6 katlı binada bir dairemiz var(tapuda 73m2 gözüküyor). 1- Mütaahhit burayı ada olarak toplayp bina yapmak istiyor, dairemin karşılığında bana 62m2 daire veriyor, eğer hazirana kadar vermezseniz 40m2 veririm diyor, hatta vermezseniz evden örnek aldırıp depreme dayanıklı değil diye yıktırırım vs diyor, ben 2 tane 40m2 veya birtane 80m2 istiyorum. Mütahit bana istediği m2'de ev verebilirmi? Yani 15m2 de diyebilirdi? Buna razı olmak zorundamıyım? 2- Bundan 12 sene önceye yakın binanın eski sahibi evin yanındaki 10m2lik boşluğu mahkemede kazanarak, o boşluğa ek yaparak eve katmış ama tapuya kaydetmemişler, mahkeme kararını bulmak için çağlayandaki adliyeye sordum 2007 ve sonrası kayıtları görebiliyor, bunun için muhakkak avukatmı tutmalıyım başka yolu varmıdır? Arsanın ve ada parsel bilgilerini burada bulabilirsiniz. http://yenikentrehberi.kagithane.bel.tr:8080/imar/ Ada : 6132 Parsel : 6 Pafta : 247Dy-IIIc Mahalle : ORTABAYIR Alan : 61,26 Kullanım Türü : KONUT Sahasındadır. İnşaat Nizamı : BİTİŞİK NİZAM TAKS : KAKS : Ön Bahçe : Arka Bahçe : Yan Bahçe : Bina Yüksekliği : B-4 Bina Derinliği : Plan Notlari : U:PLANNOTLARI6.Etap Pl Notları.doc;; Bina Genişliği : - Plan Adı : KAĞITHANE 6. ETAP 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI Plan Tarihi : 21.07.2008 Özel Bilgiler :

  Prof. Dr. Gürsel Öngören : Bu iş bir dayanma gücü ve buna bağlı pazarlık gücü, ben olsam beklerdim. Ama benim gibi el malı ile bahse girilmeyeceğinden, kararını sen vereceksin. Bana göre herkes ne alıp evet diyorsa bir ortalamasını al ve orada dayan ve diren. Bu benim kanaatim, son karar senin. Hadi hayırlısı bakalım. Mahkeme kararını bulmak için avukata gerek yok, adliyede bir tanıdık bile bulsan onlar bir biçimde bulabilirler.

  21 Mart 2014, Cuma 07:54:08

  Hasan ERDEM : Sayın Kireçci; 7 mart 2014 tarihindeki Hadımköy 3. bölgedeki arsanın imar durumuna göre yerin burası olamayacağını sormuştum. Siz soruma " İyi akşamlar. İmar plan tadilatı diye bir şey duydunuz mu?" biraz alaycı bir şekilde cevap vermiştiniz. Bugün ise Deliklikaya bölgesini gösteriyorsunuz. Gülcihan Yelkenci hanımefendi haber yaparken daha hassas olmalı. Sitenize olan güvenimiz sarsılmasın. İyi akşamlar.

  Tebernüş Kireçci : İyi akşamlar. Türkiye'nin 1 numaralı emlak ve konut sitesi www.emlakkulisi.com'u Türkiye'de ve dünyada benzersiz kılan en önemli özellik sadece verilen haberlerle yetinmemesidir. Sonuna kadar haberi almak için uğraşır. İlk başta söylenen yer orasıydı. Sonradan değişti. Değişir değişmez haber yapıldı. Eleştirdiğiniz noktada haklısınız. Ama kasıt olmadığını bilmenizi isterim. Ayrıca habercilik anlayışından dolayı www.emlakkulisi.com'a teşekkür borçlusunuz. Projeyi adım adım takip ediyor.

  14 Mart 2014, Cuma 19:46:44

  Özgür Kurtuluş : İyi Çalışmalar Benim sorum bizim 23 yıldır Ümraniye ilçesi Topağacı mahallesi 122 ada 14 parsel'de 512 m2 2B arsamız ve için gecekondumuz var. Bölge zaten hep gecekondu bölgesi. Milli Emlak bize satış kağıtlarımızı yolladı ve Mart ayı sonuna kadar arsamızın parasını yatırmak zorundayız. Bölgede imar yok çünkü Topağacı mahallesi komple 2B Büyükşehir belediyesinde bir yakınım çalışmakta idi. Ona bilgilerimizi verdiğimizde yeriniz Boğaziçi Geri görünüm Etkilenme bölgesinde kalıyor hiçi boşuna almayın yazık olur paranıza dedi. Zaten peşinatımızı da kredi çekip geri kalanı ise vade ile almayı düşünüyoruz. Bizi Üsküdar belediyesi imar bölümünü yolladı. Orası ise bize değil Ümraniye belediyesinden bakın dedi. Ümraniye Belediyesi İmar Bölümü ekrandan doğru yeriniz Boğaziçi Geri Görünüm Etkilenme Bölgesi arka plan'da kalıyor ama biz size yerinizi almayın diyemeyiz sokağımızın ilk 6 parselinde sıkıntı yok ama daha sonraki parseller Boğaziçi Geri Görünüm Etkilenme Bölgesi arka plan'da kalıyor dendi. Milli Emlak müdürlüğüne gittik orası ise ; Biz kendi kafamıza göre satmıyoruz yerleri bize belediyeler uygunluk verdi bizde ona göre satışa çıkardık. Siz o bilgilere itibar etmeyin çünkü daha 1000'lik planlar yapılmadı 5000'lik planlarda yerler yeşil alan gözükür. Siz ne yapın edin yerinizi alın çünkü bölge kentsel dönüşüm alanı olacak ve planları da büyük ihtimalle bakanlık yapıcak dedi. Sizce bu anlattıklarımıza göre bizim ne yapmamız lazım zira 512 m2 arsaya devlet 105 bin lira değer biçti (bu bizim için çok büyük para) Zira zaten arsamızın boğazla yakından uzaktan hiç görüntüsü veya ilgisi yok Lütfen bize acil cevap verebilirmisiniz, Bilgileriniz bizim için çok önemli olucak ona göre boşuna mı arsamızı alıyoruz veya arsamızı almayıp ilerde Fikirtepe gibi olabilecek değerli bir yeri mi kaybediyoruz Lütfen acil yardımlarınızı bekliyoruz İyi çalışmalar

  Tebernüş Kireçci : Siz de görüyorsunuz. İki devlet memuru farklı şeyler söylüyor. Söyledikleri taban tabana zıt. Ben olsam alırdım. Sonuçta imar planı yapılırsa değeri kat kat artar...

  07 Mart 2014, Cuma 22:08:58

  Hasan ERDEM : "Kiptaş Hadımköy 3. etap projesinin arsası TOKİ Hadımköy Sosyal Konutları, Kiptaş Hadımköy 1. etap, Tuğrakent ve Akpınar Sanayi Bölgesi'nin arasında kalıyor." Haberinize istinaden yaptığım araştırmada Kiptaş Hadımköy 3. Etabın yapılacağı bölge olarak gösterilen alan net olarak 34.460 m² ve Emsal 1.6 yapılaşması bulunmaktadır. İnşaat alanı: 34460*1,60+34460*0,2(Emsale dahil olmayan %20)=62.000m² 82m²lik 765 adet daire yapılabilir. Nasıl 1500 adet 82 m² daire yapılacak. Başka bölge olmasın. İyi akşamlar.

  Tebernüş Kireçci : İyi akşamlar. İmar plan tadilatı diye bir şey duydunuz mu?

  07 Mart 2014, Cuma 20:04:40

  Serhat Çelik : Merhaba Tebernüş Bey, İstanbul Küçükçekmece'de Oturduğumuz Bina ve Yanındaki Arsamız Yaklaşık 50 Yıldır var olan karayolları projesi kapsamında. Ne satış yapabiliyoruz nede çivi çakabiliyoruz. 50 yıllık bir proje ne hayata geçiriliyor nede kesin bir bilgi alabiliyoruz. Bu plan değişiklikleri nasıl yapılır alternatifler nelerdir? böyle eli kolu bağlı beklemek mi gerekiyor?

  Tebernüş Kireçci : Merhaba. Belediye ile temasa geçin. Ne yapacağınızı anlatırlar...

  06 Mart 2014, Perşembe 23:28:40

  mustafa kemal bakır : merhaba,1/5000 liği çıkmış olan bir arsa kiraladık 3 ortak,fakat 1/1000 lik pilanlar çıkmadığı için belediyeden ruhsat alamayacağımız söyleniyor,,,kiraladığımız arsa tek tapu ve 50 dönüm,,, ruhsat alabilmemiz için 1/1000 lik planları beklememiz mi gerekir yoksa ruhsat alabilirmiyiz? teşekkürler,hayırlı çalışmalar,,

  Tebernüş Kireçci : Merhaba. Rica ederim. 1/1.000'lik plan çıkmadan ruhsatı veremezler...

  03 Mart 2014, Pazartesi 18:42:45

  MERT B : Gürsel Bey sizinde sitenizde belirtildiği gibi basın eksperes yolu üzerinde çalışılan bir proje var şuan imar planlarıda yayınlandı ve buradaki çok büyük bir alan ticari alan olarak ilan edildicek .Bizimde sitemiz bu alan içinde ve birçok ev fabrika iş merkezi vs çok alan oluşuyor .ticari alan tam olarak ne demektir ?Bu alanın bize nasıl bir zararı yada faydası dokunur ?bu proje 29 şubata belediye meclisi tarafından onaylanıcak ve burda yasıyan halakın bunu 3 gün kala öğrenmesi ve böyle bir olaydan halkın haberi olmaması nasıl birşeydir.Bu bölgede zaten rant olayları döndüğü daha da ortaya çıktı .Seçimlere 20 gün kala yaklaşık yapılacak şey midir ? bu konuda yardımcı olursanız teşekkür ederiz ayrıca hukuki olarakta ne yapabiliriz?

  Prof. Dr. Gürsel Öngören : Planli Alanlar İmar Yönetmeliğine gore Ticaret alanı kapsamına şunlar girer: İş merkezleri, ofis-büro, çarşı, çok katlı mağazalar, kamu veya özel katlı otoparklar, alışveriş merkezleri, otel ve diğer konaklama tesisleri, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve kültürel tesisler, lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi eğlenceye yönelik birimler, yönetim binaları, katlı otopark, banka, finans kurumları, yurt, kurs, dershane, özel eğitim ve özel sağlık tesisleri gibi ticaret ve hizmetler sektörüne ilişkin yapılar yapılabilen alanlardır. Size zararı şu; artık yukarıdaki işlere uygun binalar dışında ?konut? gibi inşaatlar yapamazsınız. Gönül isterki imar planı değişiklikleri ilgili mahallesinde halkla tartışılsın. Ama sistem bu. Kapalı kapılar arkasında gerçekleşiyor. Bu plan değişikliğine karşı askı süresinde itiraz edebilir ve askıdan inince 60 gün içinde idare mahkemesinde plan iptali davası açabilirsiniz.

  26 Şubat 2014, Çarşamba 22:50:52

  Güngör Dımışkı : Eczanemizin olduğu Kadıköy İstanbul'daki bina sakinleri karota başvurdu. Resmi rapor çıkmadan 2/3 çoğunlukla alınan karalar müteahhit anlaşmaları hukuken geçerlimidir? Oybirligi olmadan yıkım için müteahhit yetkilimi? Yoksa direnip belediye yıktıgiında muhalif olsamda devlet açık arttırmaya gittiğinde müteahhitler anlasabilirmiyim? Binanın iskanı yok . İlk yapıldığında mütahiat binayı belediyedeki plandan kaçak olarak daha büyük yapmış. Kat irtifaklı 4/330 paylı tapum var. Paylaşımda arsa payımı yoksa Belediyedeki plan mı geçerli? Eczane açabileceğim net kanuni 35metrekareyi vermiyorlar.oysa dükkan şuAn net 42 belediyede36 metrekare. Pay yada tazminat davası açabilirmiyim?Acil yardımınızı rica ederim.Teşekkürler..

  Prof. Dr. Gürsel Öngören : 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanununa göre en az 2/3 çoğunluk ile alınacak kararların taşınmaz arsa haline geldikten sonra alınması gerekmektedir. Bu nedenle taşınmaz arsa haline gelmeden alınan kararların sonucu tartışmalıdır. Taşınmaz arsa haline geldikten sonra zaten aynı kararı tekrar malikler alabilecekleri için, pratikte taşınmaz arsa haline gelmeden önce bu kararın alınmasında bir sorun oluşmamaktadır. Siz bu anlaşmaya arsa payınız açık artırma usulünde satılıncaya kadar taraf olabilirsiniz. Paylaşımda arsa payı geçerli olarak paylaşım yapılacaktır. Ancak konuyu daha detaylı incelemekte ve ona göre karar vermenizde fayda görüyorum. Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Genel Sekreteri Av. Boray Köknel ile veya tanıdığınız kentsel dönüşümde uzman bir hukukçu ile görüşmenizde fayda görüyorum.

  24 Şubat 2014, Pazartesi 23:28:08

  zafer öztürk : çarşının ortasında zeminler komple dükkan şuanki belediyenin verdiği plan yine ayni zemin dükkan üstler ev olarak.müstakil .5 katlı binada 4kat benim daireler birtek alttaki dükkan benim değilyani çoğunluk bende oluyor.bina 45 yıllık binaya çürük raporu alsam zemindeki dükkana el koyabilirmiyim düklkanın piyasadeğeri 2 trilyon dairelerin 100 bin gibi buna hakkım olurmu hepsi kat irtifakı tapulu işyerinin tapusunda işyeri yazıyor teşekkürler.....

  Prof. Dr. Gürsel Öngören : Zeminde ki dükkana el koymak gibi bir hakkınız bulunmamaktadır. Arsa payında çoğunluğun size ait olması binanın yeniden yapımı hakkında alınacak kararların belirlenmesinde size avantaj ve üstünlük sağlamaktadır. Ancak sizinde bu süreç içinde adımlarınızı hukuka uygun atmanızda yarar var. Yoksa dükkan sahibi de mahkemeye başvurarak, yürütmenin durdurulması kararı veya ihtiyati tedbir kararı alarak işi durdurabilir. Konuyu daha detaylı incelemekte ve ona göre bir strateji oluşturmanızda yarar var. Kentsel Dönüşüm ve Hukuk Platformu Genel Sekreteri Av. Boray Köknel ile veya tanıdığınız kentsel dönüşüm konusunda uzman bir hukukçu ile görüşmenizde fayda görüyorum.

  15 Şubat 2014, Cumartesi 16:13:00

  Cem Demirayak : Tebernüş bey,bir arkadaşımız Silivri Akören'de 1/1000'lik planların uygulandığını duyurmuş buradan fakat,mevcut olarak böyle bir uygulama yok.Cadde,sokak isimleri uygulaması yapıldı sadece.Mevcut olarak 1/5000'lik plan askıdan çıktı,1/1000'lik plan Silivri Belediyesin'den onaylanıp İBB meclisine gönderildi,fakat buradan imzalanmadan geri döndü,Silivri Belediyesin'den aldığımız tahmin ve duyumlara göre uygulamanın seçimden sonra yapılacağı öngörülüyor,ve şu an iş sadece imzaya kalmış.Bilgilerinize arz ederim.

  Tebernüş Kireçci : Peki...

  11 Şubat 2014, Salı 11:37:07

  Adnan Süzer : Tebernüş Bey merhaba. 1/1000 ölçekli imar planı hakkında kendimce takipçilerinize birkaç bilgi vermek istiyorum gelen bir soru üzerine. Tarım arazisinin imara çıkması için ilk önce 1/5000 lik daha sonra da 1/1000 lik plan uygulanır. 1/5000 ölçekli planda tarlanın imarının ne olacağı kesin olmasa da bir fikir verir ve tarlanın değerine olumlu etki yapar. Daha sonra uygulanan 1/1000 ölçekli planda ise tarlanızın belediye tarafından terkleri yapıldıktan sonra oluşacağı arsanın niteliğini gösterir. Akaryakıt istasyonu, konut veya yapılaşmaya müsaade edilmeyen gibi bir niteliği oluşur. Bu durumda belediyeye gidip arsanızın imarı hakkında bilgi alabilirsiniz. Ben gelen bir soru üzerine Silivri Akören köyü hakkında bu açıklamayı yapmıştım. Diğer bir değinmek istediğim konu ise meşhur havaalanı ve kanal konusu. Bu iki projeye İstanbul kuzeyinde bel bağlayan çok sayıda küçük yatırımcı var. Çok ciddi anlamda yüksek fiyatlardan ve niteliği çok düşük yerler aldılar ve çok büyük beklentiye girdiler. Havaalanı ile ilgili geçen yıl mayıs ayı başında bir yazı yazmıştım bu sitede. Haavalanı yeri İstanbul Kuzeyi değil Silivri demiştim ve halen söylemeye devam ediyorum. Zaman kimi haklı gösterecek göreceğiz. Kanal projesi ise tamamen hükümet odaklı ve çok uzun vadeli bir projedir. İktidar değiştiği an proje yatar. Kararlarınızı alırken genel koşullar üzerinden gitmenizi ve spesifik durumları gözardı etmenizi öneririm. Maalesef çok kişi üzülecek. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

  Tebernüş Kireçci : Rica ederim.

  11 Şubat 2014, Salı 11:29:55

  Adnan Süzer : Tebernüş Bey merhaba, Takipçinize şöyle bir müjde verebilirim. Silivri Akören'de 1/1000 lik plan uygulandı. Silivri Belediyesi'nden bilgi alsın. Teşekkürler. İyi çalışmalar.

  Tebernüş Kireçci : Merhaba. Ben teşekkür ederim.

  10 Şubat 2014, Pazartesi 17:14:06

  HASAN DEMİRBİLEK : merhaba üstad herşeyden önce size çok teşekkür ederim emlak konusundaki görüşlerinizi benimsiyorum benim malkarada 5 dönüm köy sınırları içinde yerim var tek katlı ev yapmak istiyorum tekirdağ büyükşehir olmadan bu evi yapabilmem için ne gibi şartlar gerekiyor plan proje çizdirmem gerekiyormu nereye başvurmam gerekiyor yoksa muhtardan izin alınıp yapılıyormu teşekkür eder saygılar dilerim

  Tebernüş Kireçci : Merhaba. Rica ederim. Umarım Buraya tıklayınız adresindeki haber işinize yarar.

  06 Şubat 2014, Perşembe 15:11:39

  Özgür Genli : Merhaba, almayı planladıgım yirmiüç dönüm arazi günü birlik tesis alanı olarak geçiyor, bu arazinin imar planı degişikli yapılabilirmi? zira denize sıfır bu araziye butik bir otel yapmayı düşünüyorum.

  Tebernüş Kireçci : Merhaba. Türkiye'de imar plan tadilatları pek sorun olmuyor.

  04 Şubat 2014, Salı 18:47:39
  Kiptaş 3.etap ,Kiptaş hadımköy başvuru , Kiptaş hadımköy 3.etap , atakent müstakil evler nasıl , Brooklyn park fikirtepe , inşaat firması komisyon alır mı , kiptaş hadımköy 5.etap , kiptas hadimkoy 3.etap başvuru sayisi , Evi idari yoldan tahliye , ege yakasi tebernus , içerenköyün geleceği , 50 bin peşinatla ev , izalei şuur davasıyla beykoz da Satılık arsa , maldivlerde devremulk , orkide 1 sitesi halkalı , sancaktepe sence evleri , elit grand palace dükkan , istanbul civarlarında , tepeören arsa , ntowers senet kredi , batışehir projesi teslim , anamur tebernüş , kat irtifak tapusu , şehzade konut evleri , kentsel dönüşüm yeşilpınar , fi tower tapu , maliye hazinesi nedir , yeni alınan ev kdv ,