"" Arama Sonuçları

KAT KARŞILIĞI VERİLEN TAŞINMAZ SATIŞINDA ARSA DEĞERLEMESİ

Cafer Anar | 30 Ekim 2014 | 19:37 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

A Ç I K L A M A L A R Arsanın alış tarihi Parsel Alanı m2 Arsanın alım bedeli 1- 06.10.1993 14 145 m2 22.000.000 . TL ( 22.-TL ) 2- 23.01.1996 15 459 m2 604.512.000 TL ( 604.51 TL ) Bu yere ait 2014 yılı arsa raiç bedeli : 500 TL m2 (Arsalar İmar Kanunu 18. Maddeye göre birleştirildi ve 587 m2 Kaldı) Yukarıda belirtilen arsa Kat Karşılığı İnşaat yapılak üzere 12.01.2012 tarihinde müteahhide verildi ?Yapı ruhsatı ve kat irtifakı kurulmadan önce ? 13.01.2013 Tarihinde arsanın 160 M2 Sİ 225.000.- TL sı Bedelle Müteahhide satıldı. 06.03.2014 Tarihinde Kat İrtifakı Kuruldu, Mal sahibine kalan; 11 No lu (41 M2 ) Mesken 15.08.2014 de 55.000.- TL. sına 12 No lu (44 M2 ) Mesken 18.08.2014 DE 60.000.- TL. sına satıldı SORUM: 1 - Arsanın bugünkü değeri nedir 2- Ticari Faaliyeti olmayan Mal sahibi yönünden vergisel boyutu nedir

Işıl Seren Keskin : Merhaba. Arsa karşılığında alınan gayrimenkullerin değer artış vergisi ile ilgili bilgiye Buraya tıklayınız adresinden ve değer artış kazancı vergisi esaslarına ise Buraya tıklayınız adresinden ulaşabilirsiniz.

12 Kişi Okudu | Cevabı Oku

kat tapusu olmayan dairelerde kentsel dönüşüm kredisine kiracı olarak başvurulma

Özgür KARAKOYUNLU | 30 Ekim 2014 | 17:05 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

Sayın Tebernüş Bey, 2013 yılı Nisan ayında, Tarabya/Sarıyer'deki "S.S. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Mensupları Sosyal Sigortalılar Konut Yapı Kooperatifi"ndeki G-Blok 2 numaralı daireye taşındık. Sonrasında, site depreme dayanıklı olmadığı için (risk raporunu ekte bulabilirsiniz) kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı alındı ve bahsi geçen daireyi 1 Temmuz 2014 tarihinde boşalttık. Sonrasında, "kiracılar için" de verilen, "devlet destekli kentsel dönüşüm konut kredisi"nin varlığından haberdar olduk. Bize söylenen, ilk 2 yıl anapara ödemesiz ve faizin yaklaşık 1/3ünün devlet tarafından karşılandığı bir krediymiş bu. Bankamız da konuyu doğruladı ve başvuru sürecimizi başlattı. Bakanlıktan banka aracılığı ile bizden istenen tüm belgeleri tedarik ettik (taahhütname, eski-yeni ikametgah, risk raporu vs) ancak, Bakanlık ayrıca bizden, kiracı olduğumuz halde, "çıktığımız evin tapusunu" istemekte. Fakat, maalesef site için hiçbir zaman iskan alınmamış, dolayısıyla yani, evlerin herhangi bir tapusu maalesef yok. Bu evin tapusu yerine, İmar Müdürlüklerinden alabileceğimiz "Takyidat Belgesi"nin kullanılabileceğini bankamız belirtti. Acaba bu belge, işimizi görür mü ya da bu belgeyi bize verirler mi? Bu durumda ne yapmalıyız? Her türlü yardımınız ve yol göstermeniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Saygılarımla,

Işıl Seren Keskin : Merhaba. Takyidat belgesi, tapu dairesinden talep eden kimseye verilebiliyor. Detaylara Buraya tıklayınız adresinden ulaşabilirsiniz. Kentsel dönüşümde takyidat belgesi kullanılabiliyor.

122 Kişi Okudu | Cevabı Oku

EMİN EVİMDEN İMZALADIĞIM SÖZLEŞME

BAYRAM KOÇ | 27 Ekim 2014 | 10:41 | Cevaplayan : Hilal Bayram

Merhabalar efendim ben 15 10 2014 tarihinde emin evime kayıt oldum130 000-tl 120 ay şeklinde 16 10 2014 tarihinde sözleşme imzaladım 6 500 tl peşinat 8 300 tl organizasyon ücreti verdim banka hesaplarına gönderdim ve ŞİMDİ AYRILMAK İSTİYORUM DAHA SÖZLEŞMEYİ YENİ İMZALADIM YAZDIĞIM TARİHLER ÜZERE ve sözleşmede söyle bir madde var A) ÇEKİLİŞE GİREN MÜŞTERİ AYRILMAK İSTERSE ÖDEDİĞİ TAKSİTLER PEŞİNAT İADE EDİLİR. ORGANİZASYON ÜCRETİ İADE EDİLMEZ.---Diyor şimdi çeiliş 12 11 2014 tarihinde daha çekiliş yapılmadı ben tüm ödediğim paramı geri alabilirmiyim. CEVAPLARSANIZ MEMNUN OLURUM İYİ ÇALIŞMALAR......

Hilal Bayram : Sn.Koç....Burada sizden aldıkları bütün ücretleri iade etmeleri gerekir. Aksi halde dava açarsanız iade alırsınız..

61 Kişi Okudu | Cevabı Oku

kat karşılığı verilen arsadan alınan dairenin satışı hakkında DANIŞTAY KARAR

murat akbulut | 25 Ekim 2014 | 18:13 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

Kat Karşılığı Verilen Arsaların ve Elde Edilen Gayrimenkullerin Değer Artış Kazancı ve KDV Yönünden Değerlendirilmesi Ali esmeroglu - Ali İhsan ESMEROĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Batı Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.- Baş Denetçi Kat Karşılığı Verilen Arsaların ve Elde Edilen Gayrimenkullerin Değer Artış Kazancı ve KDV Yönünden Değerlendirilmesi 1. Giriş: Dünyada ve ülkemizde hızlı kentleşme ile birlikte inşaat sektöründe önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Hızlı kentleşmeye paralel olarak arsa fiyatlarındaki artış inşaat firmalarını (müteahhit) finansal açıdan zorlamakta buna paralel olarak da arsa sahiplerinin arsalarını değerlendirmelerinde güçlüklere neden olmaktadır. İnşaat sektöründeki bu gelişmeler, arsa sahibi ile inşaat firmalarının ortak hareket etmelerini sağlayacak bir yöntem geliştirmelerine neden olmuş ve ?arsa karşılığı kat sözleşmesi? ile inşaat maliyetinde önemli bir yer tutan arsa bedeli çözüme kavuşturulmuştur. Arsa karşılığı kat sözleşmesi (kat karşılığı inşaat sözleşmesi) çerçevesinde inşaatı yapacak olan müteahhit, arsa sahibine arsa bedelini nakit ödemek yerine arsa karşılığı verdiği bağımsız bölümler ile ayni olarak ödemektedir. Arsa sahibi de arsasının bir bölümü karşılığında kendisine kalan arsa payı oranında inşa edilmiş bağımsız bölümlere sahip olmaktadır. Ancak, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hem arsa sahibi açısından hem de inşaat firması (müteahhit) açısından vergi yasaları karşısındaki durumu sürekli ihtilaf konusu olmuş, vergi idaresi tarafından da konu bir türlü çözüme kavuşturulmamıştır. 2. Yasal Düzenlemeler: Gelir Vergisi uygulamasında gerçek kişilere ait gayrimenkullerin belli bir süre elde tutulduktan sonra satılması halinde elde edilen kazancın vergi dışı bırakılması öteden beri uygulanan bir yöntemdir. Gelir Vergisi Kanunu?nun mükerrer 80 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yer balan düzenleme ile gayrimenkullerin hangi şartlarda vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır. Madde metni aşağıdaki gibidir. ?İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak (5615 sayılı kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 04.04.2007) beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.) Bu maddede geçen ?elden çıkarma? deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.? Yasal metinden de anlaşılacağı üzere, gerçek kişilere ait gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlamak üzere beş yıl içinde (01.01.2007 tarihinden önce satın alınanlar dört yıl içinde) elden çıkarılması halinde elde edilen kazançlar vergiye tabi olacaktır. Bu süreden sonra elden çıkarılmasından doğan kazançlar ise vergilendirilmeyecek değer artış kazancı olacaktır. 3. Arsa Sahibinin Durumu ve Konunun Değerlendirilmesi: Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ile arsasını müteahhide devreden arsa sahibinin bu devir karşılığında sahip olacağı bağımsız bölümleri satması halinde bir kazanç elde edeceği açıktır. Ancak, elde edilen bu kazancın değer artış kazancı olarak vergiye tabi olup olmayacağı hususu tartışma konusu olmaktadır. Konu aşağıdaki örnekle anlatılmaya çalışılmıştır. Ahmet Bey, 2000 yılında satın almış olduğu arsası için 2006 yılında müteahhit Hasan Bey?le kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmıştır. İnşaata aynı yıl başlanmış olup, 2007 yılında inşaat tamamlanarak Ahmet Bey?e arsası karşılığında elde edeceği bağımsız bölümler teslim edilmiştir. Ahmet Bey, arsası karşılığında elde ettiği bağımsız bölümleri de 2007 yılının içinde satmış bulunmaktadır. Yukarıda verilen örnekte görüldüğü üzere arsa sahibi Ahmet Bey?in sattığı bağımsız bölümlerin iktisap tarihi olarak karşımıza iki farklı tarih çıkmaktadır. Birincisi arsanın iktisap tarihi olarak 2000 yılının esas alınması, ikinci tarih olarak da bağımsız bölümlerin müteahhit tarafından arsa sahibine teslim edildiği tarih olan 2007 yılının esas alınmasıdır. Vergi idaresi bugüne kadar vermiş olduğu muktezalarda arsa karşılığı elde edilen bağımsız bölümlerin iktisap tarihi olarak inşaatın tamamlanarak bağımsız bölümlerin arsa sahibine teslim edilme tarihinin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmiş bulunmaktadır. Nitekim inceleme elemanlarının konuya yaklaşımı da bu yöndedir. Ancak, vergi yargısının konuya yaklaşımı vergi idaresinin tam aksine gerçekleşmektedir. Öteden beri verilen kararlarda kat karşılığı verilen arsalar nedeniyle elde edilen gayrimenkullerin elden çıkarılmasında iktisap tarihi olarak arsanın iktisap tarihinin esas alınması gerektiği yönündedir. Nitekim Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu, 25.06.2004 tarih ve E:2004/51 ve K:2004/80 sayılı Kararı ile ?Bir kişinin kat edinme karşılığında arsasını müteahhide vermesi ve inşa edilen binada kat sahibi olması servetin değerlendirilmesi, servetin biçim değiştirmesi olduğundan, dairelerin, arsanın iktisap tarihinden dört yıl geçtikten sonra satışından elde edilen kazanç değer artış kazancı değildir.? Şeklinde bir karar vererek konuyu yargı açsından tam olarak açıklığa kavuşturmuş bulunmaktadır. Kararın özetinden de anlaşılacağı üzere, kat karşılığı verilen arsa nedeniyle elde edilen gayrimenkuller yeni bir servet edinimi değil, sadece mevcut servetin biçim değiştirmesi olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 4. Konunun Katma Değer Vergisi Yönünden Kısaca Değerlendirilmesi: Arsa sahipleri ve inşaat firmaları açısından diğer önemli bir husus da arsa karşılığı teslim edilen bağımsız bölümlerin Katma Değer Vergisi?ne tabi olup olmayacağıdır. Vergi idaresi konuya arsa teslimi ile karşılığında verilen bağımsız bölümlerin iki ayrı teslim (trampa) olduğu ve Katma Değer Vergisi?ne tabi tutulacağı şeklinde değerlendirmektedir. Ancak, durumun ticari hayattaki boyutları oldukça farklı seyretmektedir. Arsa sahibi müteahhit ile yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde genel olarak herhangi bir bedel yer almamaktadır. Arsa sahibi ile müteahhit arasında para alış verişi olmadığından KDV?nin ödenmesi konusunda taraflar arasında sürekli bir ihtilaf durumu yaratılmaktadır. Vergi yargısının konu ile ilgili kararlarının büyük bir bölümü arsa sahibine kat karşılığı verilen bağımsız bölümlerin Katma Değer Vergisi?ne tabi olmayacağı yönündedir. Konu ile ilgili verilen bazı yargı kararlarının özeti aşağıda verilmiştir. Danıştay 11. Dairesi?nin 15.2.1996 tarih ve E.1995/3744, K.1996/709 sayılı kararında;?Arsasını kat karşılığı müteahhide teslim eden arsa sahibinin bu işlemi kendi yönünden ticari bir muamele değil arsanın değerlendirilmesi amacına yönelik olduğundan, KDV?sine tabi bulunmamaktadır. Ayrıca, arsanın karşılığı olarak müteahhit tarafından inşa edilen dairelerin bir kısmının arsa sahibine verilmesi işlemi de trampa olmadığından K.D.V.?si ne tabi tutulmayacaktır.? Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu?nun 25.12.1998 tarih ve E.1997/415, K.1998/444 sayılı kararında özetle ?Arsa karşılığında inşa edilen işyeri teslimleri katma değer vergisine tabi değildir.? 5. Sonuç: İnşaat sektörünün ülkemiz ekonomisine canlılık kazandırdığı tartışılmaz bir gerçek olup, sektörün canlılığını korunmasına yönelik düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. Yargının verdiği kararların da dikkate alınarak Vergi İdaresinin konuya açıklık getirecek düzenlemeyi bir an önce yapmasında yarar görülmektedir. Yapılacak düzenleme ile inşaat firmaları için önemli bir maliyet ve finansman unsuru olan arsa bedelinin işletme kaynaklarından karşılanması önlenecek ve arsa sahipleri için de zaten var olan vergi avantajının sürdürülmesi sağlanacaktır.

Işıl Seren Keskin : Merhaba. Kat karşılığında verilen arsa üzerinden edinilen dairenin satışı hakkında verdiğiniz Danıştay Kararı için teşekkürler.

103 Kişi Okudu | Cevabı Oku

KAT KARŞILIĞI VERİLEN ARSADAN DAİRE ALINARAK SATILMASI HAKK.

Murat akbulut | 25 Ekim 2014 | 17:52 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

selamlar saygılar. Bu konu ile ilgili olarak verilen cevap için çok teşekkürler. SN.IŞIL SEREN KESKİN hn. cevplamış. G.İ.B. 76 no'lu tebliğini okudum. bu durum maliye görüşü olarak doğru. bu konuda danıştaya yansıyan ve danıştayca verilen DEĞER ARTIŞ KAZANCI DOĞMAZ olarak kararlar varmış. ayrıca 1991 tarihinde arsa olarak alınan ve 2011 yılında "Kat irtifakı tesisi işleminden" KAT İRTİFAKLI TAPU düzenlenmiş. SATIŞ BEDELİ SIFIR (0) görünüyor. 5 YIL İÇİNDE SATILDIĞINDA DEĞER ARTIŞ KAZANCI Doğacak ise başlangıca esas DEĞER hangisi alınacak. hangi fiyattan güncellemeye tabi tutularak hesaplanacak. saygılarımla

Işıl Seren Keskin : Merhaba. Maliyenin ve Danıştayın bu konudaki görüşlerinin farklı olması nedeniyle, durumu siz de yargıya taşıyabilir, bu hususta Vergi Dairesinin de görüşünü alabilirsiniz.

30 Kişi Okudu | Cevabı Oku

elak deger artışı vergisi

HÜSEYİN OĞURAL | 22 Ekim 2014 | 16:57 | Cevaplayan : Ahmet Korkmaz

Merhaba Ahmet Bey, mart 2010 tarihinde 35.000 TL ye aldığım dairemi kasım 2014 te 200.000 TL ye satarsam kaç para vergi öderim.ayrıca adıma kayıtlı tek daire olduğu için muafiyet olur mu? teşekkür ederim

Ahmet Korkmaz : merhaba, tek daire olmasından dolayı muafiyet olması söz konusu değil. Almış olduğunuz gayrimenkulü 5 yıl içinde satmanız durumunda değer artış kazanç hesaplaması yapılması gerekmektedir. Endeksleme yapılabilmesi için Ekim ayı Tuik verilerinin açıklanması gerekmektedir.

55 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Şufa davası 5 yıllık elde tutma süresi ve gelir vergisinin durumu

Tülin ERKILINÇ | 22 Ekim 2014 | 14:14 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

Gayrimenkul satıldığında vergi doğup doğmadığının tespiti için 5 yıllık elde tutma süresinin dolup dolmadığının nasıl tesbit edildiği önemlidir. Bu durumda sürenin belirlenmesinde, süreyi kesintiye uğratan durduran veya 0'dan başlatan hukuki durumların neler olduğu konusunda bilgiye ihtiyaç duymaktayım. Şöyleki, 2003 yılında alınan, 2008 tarihinde boşanma protokolü ile %50 hissesi diğer eşe mahkeme kararı ile verilen, verilen kısmı diğer eş tarafından 2010'da 3. bir şahısa satılan, başlangıçta yarı hissesini veren eş tarafından açılan şufa-önalım davası ile 2014 yılında kalan yarısı tapuda kayıtlı satış bedeli ödenerek ve mahkeme kazanılarak edinilen mülk-meskenin, bu tarihten sonra artık tam mülkiyetine sahip ilk mal sahibi tarafından satışı sözkonusu olduğunda gelir vergisi durumu ne olacaktır? Bilginizi ve görüşünüzü paylaşabilirseniz memnun olurum. İyi çalışmalar...

Işıl Seren Keskin : Merhaba. İktisap tarihi sahip olunan yüzde 50'lik hisse için 2003 yılı, şufa hakkı ile alınan yüzde 50'lik kısım için ise 2014 yılı oluyor. Gayrimenkulün önümüzdeki 5 sene içerisinde satışa sunulması halinde yüzde 50'lik kısımdan elde edilen gelir, vergiye tabi tutuluyor.

123 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Arsa Karşılığı Kat sözleşmesi Feshi

SERDAR | 21 Ekim 2014 | 20:41 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

23,02,2012 tarihinde müteahhit ile sözleşme imzaladım fakat sözleşmede inşaatı teslim süresi olarak inşaat ruhsat tarihinden itibaren 18 ay yazıyordu ben buna dikkat etmedim ve müteahhit inşaata 1 yıl başlamadı 13,03,2013 tarihinde ihtarname gönderdim ardından ikinci ihtarnameyi gönderdim müteahhit benimle irtibata geçmedi ve ben 06,09,2013 tarihinde arsayı başka bir müteahhite verdim ve ilk müteahhit bana dava açtı dava da yıkım bedelini talep ediyor fakat kendisi yıkım ruhsatını belediyeden almamış kendisinin inşaat yapma gücü yok bu davanın sonucu ne olabilir.Teşekkür Ederim. Ayrıca bir sorum daha olacaktı ilk müteahhit bir şahısa bu arsa üzerinden 1 daire satmış ve bu şahıs 60000 tl noter sözleşmesi ile müteahhite ödemiş . sözde daireyi alan şahıs tarafından bana dava açıldı tazminat talep ediyor bunun için ne yapmalıyım teşekkür ederim.

Işıl Seren Keskin : Merhaba. Sözleşmenizde yazan fesih maddeleri, dava süreci ve sonucunu etkileyebilir. Bu nedenle sözleşmeniz ile birlikte bir avukata danışmanız sizin için faydalı olacaktır.

129 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Hisseli Tapuda Malikler Arası İnşaat Sözleşmesi

Şura KARADAĞ | 21 Ekim 2014 | 04:08 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

Merhaba Tebernüş Bey.Benim sorunum şu iki amcamlarla 31 hisseli 5 kat imarlı 150 m2 arsamızın üzerinde 4 katlı binamız bulunmaktadır bodrumda 1 dükkan üst 2 katta oturuma hazır iki daire ve 4. katta inşaat halinde bir daire var.Büyük amcam 200 bin küçük amcam ve biz 100 er bin TL kredi çekmeye ve 10 daireli apartman yapmaya karar vererek kentsel dönüşüm projesine yıkım için başvurduk.Belediyeden 13.10.2014 tarihinde gelip ölçüm yapıldı ve sonuçlar labaratuara iletildi henüz sonuçlar elimize ulaşmadı.Bina zaten çürük ve sonuç belli yıkılacak yalnız amcamlarla inşaat sözleşmesi konusunda anlaşamıyoruz.Biz sözleşme yapılsın herkesin hakkı eşit ve hangi daire kime düşecekse rayiç bedelleride göz önüne alınarak sözleşmede belirtilsin istiyoruz. Onlar ısrarla sözleşme yapılmayacak ve bina yapılıp bittiğinde kendi aramızda çekiliş yapılacağı şansa kime ne çıkarsa o daire onun olacağını veya satıp kredi borçlarını kapatmayı planladıkları bodrum katından sadece 2 daireyi bize vereceklerini söylüyorlar.32 çoğunlukla bizim dediğimiz olacak diyorlar.Yalnız daha öncesinden de güvenimizi birçok kez sarstıkları için bunu kabul edemiyoruz bir taraftan da 32 çoğunluk kafamızı karıştırıyor.Yıkıma karşı değilim ancak sorum şu : 1.Yıkım kararı çıktığında maliklerin noterde sözleşme yapma zorunluluğu var mıdır, kentsel dönüşüm projesi sözleşmeyi zorunlu kılıyor mu? 2.Sözleşmeyi ben istediğim gibi yapma hakkına sahip miyim yoksa 32 çoğunluk ne derse o mu kabul görünür? 3.Kendi isteklerinde ısrar ettiklerinde benim bu duruma itiraz etme hakkım var mıdır ve nereye başvurmalıyım? 4.Bunların dışında da dikkat etmem gerekenler nelerdir? Konuyla alakalı bilgilendirirseniz beni çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler.

Işıl Seren Keskin : Merhaba. Kentsel dönüşümdeki süreç 2/3'lük çoğunluk ile işliyor. Detaylara Buraya tıklayınız adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, çoğunluğa katılmama durumunda karşılaşılacak durumlara ise Buraya tıklayınız adresinden ulaşabilirsiniz. Bu süreçte kentsel dönüşüm konusunda uzman bir avukat ile görüşmeniz sizin için faydalı olacaktır.

117 Kişi Okudu | Cevabı Oku

başakşehir yenişehir projesi hakkında

MURAT BAŞPINAR | 17 Ekim 2014 | 15:38 | Cevaplayan : Tebernüş Kireçci

iyi günler tebernüş bey kolay gelsin bana 16.10.2014 tarihinde başakşehir yenimerkez diye bir mesaj geldi internet sitesine tıkladığımda ön talep formu çıkıyor emlak konutun başakşehir bölgesinde yeni bir projesimi başlayacak acaba bununla ilgili bir bilginiz varmı acaba böyle bir proje varsa satışa çıkış tarihi ve fiyatları bellimi acaba şimdiden teşekkür ederim

Tebernüş Kireçci : İyi günler. Rica ederim. Yeni projelerden haberdar olmak istiyorsanız Türkiye'nin 1 numaralı emlak ve konut sitesi www.emlakkulisi.com'un Buraya tıklayınız bölümünü takip edin. Size SMS'i gelen proje Park Mavera... Projeyle ilgili detaylara Buraya tıklayınız adresinden ulaşabilirsiniz.

1145 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Bireysel hayat sigorta iptali

Sarper Yalçınkaya | 15 Ekim 2014 | 22:33 | Cevaplayan : Tebernüş Kireçci

İyi çalışmalar Tebernüş bey ,eşim adına garanti bankasından bireysel kredi kullanmıştık o zaman hayat sigortası yapılmazsa kredi vermiyorlardı mecbur yaptırdık.Geçen gün eşimin telefonuna vade sonunda sigortayı yenileyeceklerini hatırlatan mesaj geldi .Bende yeni çıkan tüketici kanununa göre yazılı başvurumuz olmadan sigortayı yenileyemeyeceklerini banka müşteri hizmetlerine yazılı olarak bildirdim. Bankada bana bu yanıtı verdi.(Haklı Müşteri Hattı'na iletmiş olduğunuz 44199487 numaralı mesajınız değerlendirilmiştir. 19219707 numaralı Hayat Sigortası poliçeniz 22/10/2012 tarihinde Bankamızdan kullanmış olduğunuz bireysel kredinize istinaden ve imzaladığınız kredi sözleşmesi hükümleri uyarınca düzenlenmiştir.Kredi borcunuzun devam etmesi nedeni ile sigortanız bu yıl tekrar yenilenecektir.Bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim,aydınlatırsanız sevinirim.

Tebernüş Kireçci : Vakit geçirmeden dava açın.

340 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Sözleşme süresinde teslim edilmeyen hizmet

Gökhan Yılmaz | 15 Ekim 2014 | 20:47 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

İyi günler, 16.08.2014 tarihinde ev dekorasyonu yaptırmak için bir şirket ile anlaştım. Sözleşmede 60 iş günü içerisinde teslim şartı yazılı. Sözleşmenin arka sayfasında ödemelerde veya benim caymam halinde hangi adımların izleneceği var. Ancak 60 iş günü içerisinde teslim edilmez ise ne yapılacağı veya şirketin cayması halinde ne adımlar izleneceği yazılı değil. Bu konuda ne yapabiliriz? 60 iş günü sonunda sözleşmeyi fesih edebilir miyiz? Birde iş günleri hesaplanırken C.tesi günleri iş gününe dahil, resmi tatiller ve pazar günleri dahil değil diye biliyorum. Doğru mudur ? Teşekkürler, iyi çalışmalar.

Işıl Seren Keskin : Merhaba. Cumartesi günleri de iş gününe dahil ediliyor. Geç teslim edilen hizmet karşısında haklarınıza Buraya tıklayınız adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca, sözleşmeniz ile birlikte bir avukata danışabilirsiniz.

88 Kişi Okudu | Cevabı Oku

koza park hakkında yatırım ve oturum amaclı

ersen gülşen | 14 Ekim 2014 | 21:02 | Cevaplayan : Tebernüş Kireçci

selam kozaparkla ilgili ne düşünüyorsunuz oturum amaclı 2+1daire almayı düşünüyoruz daireler teslim tarihinde sizce teslim olurmu ayrıca değer kazanırmı saygılar.

Tebernüş Kireçci : Selam. Bildiğim kadarıyla inşaat hızlı gidiyor. Teslim tarihine yetişir mi? Bir şey demek zor.

243 Kişi Okudu | Cevabı Oku

tapu harcı 11 ekimden sonra müracaat

murat çiftçisoy | 14 Ekim 2014 | 14:57 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

merhaba 2011 yılında muğla ilinde 1 + 1 ev aldım .bu evle ilgili tapu harç borcu geldi.ana para 429 tl..faiziyle 811 tl. 12 ekim tarihinde çıkan aftan yararlanmak için vergi dairesine gittim,geç kaldığımı söylediler.11 ekimden önce gitmeliymişim.kanun çıktı ve yararlanmaya gittim.YARARLANAMIYORMUYUM...TEŞEKKÜR EDERİM

Işıl Seren Keskin : Merhaba. Başvuru tarihlerinin kaçırılması halinde, aftan yararlanma hakkı kaybediliyor. Tapu harcı haricinde emlak vergisi borçları için başvuru süreci devam etmekte olup, 30 Kasım'a kadar müracaat edilmesi gerekiyor. Kanun kapsamındaki aflara ve detaylara Buraya tıklayınız adresinden ulaşabilirsiniz.

170 Kişi Okudu | Cevabı Oku

dairemizin tapusu yok nasıl alabiliriz

deniz turan | 14 Ekim 2014 | 13:49 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

Merhaba 1999 tarihinde babamın aldıgı dairenın tapusu yok.bina arsa tapulu bina sakinleri dairenın bizim oldugunu ve imza verebileceklerini söylediler nasıl bir yol izlememiz lazım yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkürler

Işıl Seren Keskin : Merhaba. Tapu dairesi ile belediyede konu ile ilgili araştırma yapabilirsiniz. Yeterli ispatınızın olması halinde dairenin adınıza tescili için dava açabilirsiniz. Bu süreçte hukuki haklarınız için bir avukata danışmanız faydalı olacaktır.

157 Kişi Okudu | Cevabı Oku

emlak değer artışı ve tainden dolayı vergi muafı var mı

BİRDAL TAŞDAN | 13 Ekim 2014 | 13:43 | Cevaplayan : Ahmet Korkmaz

2012 yılında 20.000 tl belediye raiç bedeli üzerinden ev aldım. ancak . şimdi raiç bedel 119000 tl ev fiyatı 240000 civarında satarsam il dışı tain den dolayı 1 ev için muafiyet var mı 2014 tarihinde çıkacak yeni yasa nezaman devreye girecek ne yapabilirim saygılar.

Ahmet Korkmaz : merhaba, almış olduğunuz gayrimenkulü 5 yıldan daha az bir sürede satmanız halinde, bu satıştan elde ettiğiniz gelir "değer artış kazancı" kapsamında olup, bu kazanca ilişkin olarak gayrimenkulün iktisap bedelinin tespitinde, tapuda kayıtlı değeri esas alınarak endekslemeye tabi tutulacaktır.(Yürülükteki mevzuata göre) Bahsetmiş olduğunuz tasarı halen meclistedir.

83 Kişi Okudu | Cevabı Oku

İNŞAATTAN ADİ SÖZLEŞME İLE DAİRE ALIMI, MÜTEAHHİT EDİMLERİNİ TAMAMLAMADI

HALİL TÜRKMEN | 12 Ekim 2014 | 13:02 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

Sayın Tebernüş Bey Size bir yıl kadar öncede yazmıştım. Ancak o zaman dairelerin % 60-65 i tamamlanmış iken; şu anda yaklaşık % 90-95 i tamamlanmış durumdadır. ( Yapı Şartnamesi gereği: İç Boya, mutfak, kapı, pencere, su muslukları, elektrik prizleri , abonelikler, iskan izni, güneş enerjisi vb. duruyor.)" İNŞAATTAN ADİ SÖZLEŞME İLE DAİRE ALIMI: Öncelikle telefon dolandırıcılığı konusunda verdiğiniz cevap için çok teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi 2013 yılından beri İnşaattan Müteahhit Firma Sözleşmesi ile daire alımı konusunda sorumu yöneterek, cevabınızı bekliyorum. 2013 yılı Mart ayında Arsamı satarak, kirada olan kızım ve kendim için inşaat halinde olan ( Tahmini % 65, 70 tamamlanmış" A Blok 3. Kat 8. Nolu daireyi kendi adıma, B Blok 3. Kat 9 Nolu daireyi de kızımın adına Müteahhit Firma Matbu Sözleşmesi (Adi Sözleşme) yaparak 250.000 TL peşin, 50.000 TL tapular alınınca Konut Kredisi ile ödenmesi, 2014 Eylül ayında, 2 ay opsiyonlu en geç 30.Kasım 2013 tarihinde anahtar ve tapu teslimi, bu sürenin aşılması halinde B blok için 350 TL kira, A Blok için 400TL. kira ödenmesi vb. hususlar bulunmaktadır. 60.000TL şirket makbuzu ile ödem yaptım. Sözleşmede yazmayan sözlü olarak 20 gün içinde Kat İttifakı kurulacağını söyleyen müteahhit e, o zaman kalan 190.000 TL. yi kat ittifakı tapusu çıkınca ödeyeceğimi söyledim. Paranın tamamını da tapumu alınca öderim şeklinde anlaştık. Aradan bir yıl geçti.2014 yılı Mart ayında Müteahhit ile bir araya geldik. Sözleşme gereği edimlerini yaparak, inşaat bitip, daire ve tapularımı vermediğin gibi Kasım ayından bu yana kira da vermiyorsun, üstelik kat ittifakını kurup tapuları vermedin dedim. (Gayrimenkul Kat Sözleşmesi ve İnşaat Yapı Şartnamesinin bir maddesinde su basamağında kat ittifakı kurulacaktır . Hükmü bulunmaktadır.) Müteahhit, Gayrimenkul Kat Sözleşmesi gereği: Bana ait daireleri ala, daire sahipleri; sözleşmelerinde belirtilen ödemeyi yapmıyor, benim de sermayem kalmadı onun için bitirip, kat ittifakı kurup tapularınızı veremiyorum dedi. Para verin ki yapayım. Dedi. Bende süresi geçmesine rağmen edimlerinin büyük bölümünü tamamlamadın, onun için benim gibi kimse sana güvenmiyor ve güvenmediği için kalan paranı vermiyorlar. Bu gün kat ittifakını kur, tapularımı noterden ver. 250.000TL den kalan 190.000TL yi ödeyeyim dedim. Hiç değilse biraz ödeme daha yap dedi. Bende, notere gidelim dedim. Noterle görüştüm, dairelerin tapusu yok tapusu olmayan bir dairenin satışı da olmaz, noterden sözleşmede olmaz dedi. Sözleşme yapılmadı. Tekrar müteahhit el yazısı ile adi bir ek sözleşme düzenledi, aramızda imzaladık.. 90.000 TL daha banka dekontu ile ödem yaptım. Toplam ödemelerim olan 150.000TL için resmi senet aldım. ( Ayrıca 90.000 daha şirket makbuzu) Bu ek sözleşmede: 2013 yılındaki sözleşme gereği düzenlendiği, müteahhit edimlerini tamamlaması için 30 Kasım 2014 tarihine kadar süre verildiği. Bu tarihe kadar kat ittifakı kurup, dairelerin anahtar teslimi, tapularını vereceği ve 90.000 TL daha aldığı, edimlerini yerine getirmez ise hakkında yasal yollara başvurulacağı vb. hususlar belirtildi. Bu süre de doldu. Şimdi binanın % 92 ile 96 tamamlanmış durumda, normalde 2 ayda biter, ancak, müteahhit işçilerine bile borçlu olduğu için haftada 15 günde bir bir kaç kişi çalışıyor yani müteahhit sıfırı bitirdiği için 2 ayda bitecek inşaat 3-4 aydır pek değişiklik olmadan duruyor. Bayramda telefonla görüştüm, bayramını kutladım, hasta olduğunu belirtti. Kendisine ek sürenin de dolduğunu belirttim. Param yok yapamıyorum dedi. Ben de siz bilirsiniz ancak üyelerle ( DAİRE VE ARSA SAHİPLERİ) ile bir toplantı yapın, biz daire alanların hiç birini tanımıyoruz. Tanışırız, gerekirse az ödeme yapanlara, ödemeye ikna ederiz yada kat ittifakını kurun tapularımızı verin bizler yaptıralım vb. dedim. Bitirmeye çalışacağım dedi. Bayram geçti inşaatta hiç bir faaliyet yoktur. İHTAR ÇEKİP, 30 gün içinde İlçe Tüketici Mahkemesine ÖNCE İHTAR ÇEKİP, BİR AY İÇ.İNDE TÜKETİCİ MAHKEMESİNE DAVA AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM. NE ÖNERİRSİNİZ. Bir inşaat mühendisi arkadaşı getirip, inşaatın % 95 i tamamlanmış ise dava açacağım. Ayrıca 2 ay önce daire sahibi bir arkadaş toplantı yapmış, ben de çağrıldım. Ancak ailece il dışında idik katılamadık. Toplantıda bir yada iki daireye birden fazla alıcı çıkmış, müteahhiti aradım, böyle bir toplantıdan haberi olmadığını, daireleri birden fazla kişiye satmadığını söyledi. Ancak Arsa sahiplerinden biri Gayrimenkul Kat Sözleşmesinde ŞERH koymuş. Kendisine vad edilen daireler ve dükkanlar tamamlanıp, tapu verilmeden müteahhite ait dairelerin tapularının verilmeyeceği belirtilmiş. (" Bendeki sözleşme fotokopisinde var) SAYGILARIMLA SAYGILARIMLA...

Işıl Seren Keskin : Merhaba. Müteahhite karşı hukuki hak kaybı yaşamamanız adına, yaptığınız sözleşme ile birlikte bir avukata danışmanız faydalı olacaktır.

248 Kişi Okudu | Cevabı Oku

Istanbul Skyland den pesin fiyata 1+0, zamanlama ve fiyat uygun mudur?

Handan Aydin | 10 Ekim 2014 | 09:51 | Cevaplayan : Tebernüş Kireçci

Merhaba Tebernüs bey, yurtdisinda yasiyor ve Skyland den 1+0, 50m2, 18.kat, sehir cephesinden 440binTL ye daire almayi düsünüyoruz. Zamanlama (genel olarak piyasa durgun görünüyor) ve fiyat uygunmudur? 2016 teslim tarihinde fiyat artisi ne Kadar beklenilir. En az 5 yil daireyi elimizde tutmayi düsünüyoruz. Tesekkürler

Tebernüş Kireçci : Merhaba. Rica ederim. Piyasaların durgun olduğu dönemler alım yapmak için en iyi dönemdir. Önemli olan alırken makul fiyattan almaktır. Makul fiyattan alıyorsanız gelecek 5 yıl ve sonrasında mutlaka kazançlı fiyattan satacağınız bir fırsat doğar. Meraklıları için söyleyeyim son 1 ayda 3 arazi aldım. Alım için bundan daha iyi fırsat olmazdı. Alacağınız evin metrekaresi 8 bin 800 TL. Ucuz değil. Ama uzun vadede mutlaka prim yapar.

467 Kişi Okudu | Cevabı Oku

gelir vergisinde mahsuplaşma olurmu

kadir kapıcı | 05 Ekim 2014 | 20:45 | Cevaplayan : Ahmet Korkmaz

Ahmet bey merhaba 2007 yılında aldıgım gecekonduyu 2009 yılında ykıp 3 katlı bina yaptım 2010 yılının 2 ayında kat mülküyetleri kuruldu ben bu daireleri 15.07.2014 tarihinde toplam 198 bin tl bedelle sattım ve 1 ay sonra 210 tl bedelle 4 daireli toprak tapulu bina satın aldım şimdi ben bu alım satımdan vergi ödeyecekmiyim bu mahsuplaşmaya girermi bu alım satım işi tamamen ikamet amaçlı yapıldı verecegin bilgilere tşk ederim saygılarımla

Ahmet Korkmaz : merhaba, almış olduğunuz gayrimenkulü 5 sene içinde satmanız durumunda değer artış kazanç tespitinin yapılması gerekmektedir.Mahsup işlemi yapmanız mümkün değildir.Ayrıca ; Alım satım işlemlerinin birden fazla olması halinde kazanç şeklinin belirlenebilmesi için ikinci önemli unsur olan "satışın hangi amaçla yapıldığı"nın tespit edilmesi gerekmektedir. Gayrimenkul alım satımı kazanç elde etmek için yapılıyorsa söz konusu alım-satım işlemi ticari kazanç kapsamında değerlendirilir.Gayrimenkul alım satımında ticari bir amaç yoksa şahsi ihtiyacın karşılanması ya da servetin korunması amacıyla yapılıyorsa elde edilen kazanç değer artış kazancı olarak değerlendirilir.(GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ 2014)

53 Kişi Okudu | Cevabı Oku

İHTARNAMEDE NE YAZMALIYIM

HALİL TÜRKMEN | 24 Eylül 2014 | 12:02 | Cevaplayan : Işıl Seren Keskin

Sayın Tebernüş Bey, Öncelikle sizi sorularımla 2. kez rahatsız edip, zamanınızı aldığım için özür dilerim. 29 Ocak 2014 de İnşattan Daire Alımı konusunda detaylı bilgi ile soru sormuştum. Siz de müteahhitle uzlaşarak sorunumu çözmem gerektiğini, Avukatla görüşmemin yararlı olacağını belirtmiştiniz. İlk sözleşme gereği Müteahhit edimlerini Kasım 2013 de tamamlayıp, anahtar teslimi tapumu vereceğini vadetmişti. Zamanında sözleşmede belirtilen edimlerini yerine getirmeyince, benden ek süre talep etti. Avukat öğrencimle görüştüm. Ek sözleşme, Bankadan müteahhit adına 90.000TL daha ödeme, Toplam 150.000 TL ödeme için Resmi Senet vb. alarak; ek sözleşmede müteahhit edimlerini 30 Eylül 2014 de tamamlamadığı takdirde dava açabileceğimi belirterek, ek sözleşmeyi karşılıklı imza altına aldık. Ancak ek sözleşme süresi birkaç gün sonra dolacak, müteahhit" Binanın tahmini % 93-95 i tamamlanmasına karşın; Dış boya yapıldı.İç Boya sıva, astar bitti, boyası yapılmadı, kapı ve pencere doğraması hazır takılmadı. Mutfak, elektrik prizleri, su vb. duruyor" Tüm bunlara karşı defalarca söylemem rağmen Kat ittifakı kurulmadı. Kendisi 30 Kasın 2014 de edimlerimi tamamlayacağım diyor. Bu durumda müteahhite güvenim azaldı. Ek Sözleşmenin sona erdiği 30 Eylül 2014 tarihinde Noterden İHTARNAME ÇEKMEYİ düşünüyorum. 2 Ay daha yani 30 Kasım 2014 ü bekleyip, öğle mi İHTARNAME çekeyim. Ek sözleşmenin bittiği 30 Eylül 2014 sonrası mı İHTARNAME ÇEKEYİM? 2. En önemli sorum: Noterden İHTARNAME ÇEKME DURUMUNDA KALIRSAM "Yeni yasa gereği Tüketici Mahkemesine" NOTERDEN ÇEKECEĞİM İHARNAME DE NELER YAZMALIYIM? SAYGILARIMLA... Not: Sayfanızdaki Av. Arkadaşlar geç cevap verirler diye size yazdım. Acil yardımcı olur. Nasıl Bir ihtarname çekmem konusunda yardımlarınızı bekliyorum.

Işıl Seren Keskin : Merhaba. Sözleşmede yazan tarihin geçtikten sonra ihtarname çekebilirsiniz. 30 Eylül 2014 tarihinden sonra çekeceğiniz ihtarnamede, kendisine teslim için 1 aylık süre daha tanıyabilirsiniz. İhtarname maddeleri için bir avukata danışabilir veya noterden bilgi alabilirsiniz.

262 Kişi Okudu | Cevabı Oku